1145

Tapas y asas para envases pet

TAPA ROSCA DIAMETRO 45 MM. INVIOLABLE